| home | marketing | impressum | login |
zdravlje zdrava ishrana vesti fitoterapija rak dijabetes lekovito bilje lecenje biljem nega tela bolesti istrazivanja nove tehnologije
info pregled nauka i tehnika zdravlje memento
magazin bolesti lekovito bilje
:: Zdravlje magazin
Vesti
Ishrana
Bolesti
Nega tela
Alternativa i fitoterapija
Imajte u vidu
Istraživanja i nove tehnologije
Teme
Najčešća pitanja


 
:: Pregled bilja :: IMELA
|A|B|C|Č|Ć|D|Đ||E|F|G|H|I|J|K|L|Lj|M|N|Nj|O|P|R|S|Š|T|U|V|Z|Ž
IMELA [Viscum album]

narodni naziv:
amelje, veska, visk, vi{}e, lepak, mela, melina, melje, omela, omelj, himela, hmelina, hrastova imela

engleski naziv: Mistletoe

Opis biljke:
Mali, vrlo razgranat, uvek zelen grm, visok do 1 m, koji kao polu parazit `ivi na raznom belogori~nom i crnogori~nom drve}u. Iz starih narodnih naziva mo`e se zaklju~iti da je ova polu parazitska biljka od davnina smatrana za lekovitu, a nekada su joj prepisivali i ~arobne mo}i. Druidi, keltski sve{tenici, po{tovali su je kao isceljuju}u biljku. Oni bi za vreme sve~anog rituala sekli imelu zlatnim srpom i kasnije koristili kao lek protiv razli~itih bolesti. U starim tekstovima navodi se kao lek protiv epilepsije, a to joj priznaju i kasniji autori. Danas se preporu~uje protiv histericnih napada.Stabljika je zeleno `uta, drvenasta, obla i dihotomski se grana. Listovi su debeli, ko`asti, zeleno `uti, po obodu celi i imaju 3-5 nerava. Ima odvojene mu{ke i `enske cvetove. Plod je bela, okrugla, so~na, prozirna bobica puna lepljive mase. Cveta od marta do maja, a radja od avgusta do novembra.Od po~etka oktobra do kraja decembra beru se i su{e listovi i tanje dr{ke. Slede}i period branja je od marta do aprila. Ovo napominjemo jer u ostalim mesecima biljka nema lekovito sdejstvo. Najbolja je imela sa topole, ali i sa bora ili vo}nih stabla. Plod imele je otrovan dok su dr{ka i list lekoviti.

Lekoviti deo biljke:
Prime}eno je da hemijski sastav i lekovitost zavise i od drveta doma}ina na kome imela `ivi. Tako da i hipotensivna svojstva nisu ista: najja~a su kod imela sa kru{ke, manje sa jabuke, a jo{ manje sa mu{mula.

Lekovito delovanje:
Imela dobro deluje protiv visokog krvnog pritiska i arterioskleroze, ali je jakog i neujedna~enog fiziolo{kog dejstva. Imela se daje u obliku raznih preparata, sama ili pome{anai sa drugim lekovima sli~nog dejstva. Imela pospe{uje rad ~itavog limfnog sistema u organizmu poma`u}i razmenu materija u njemu. Upra`njavanjem kure od imele oboleli od dijabetesa mogu se osloboditi svoje bolesti. Kod poreme}aja hormona takode je vrlo efikasna. Bolesnici s hroni~nim poreme}ajem metabolizma trebalo bi da uzimaju ~aj od imele svakodnevno u toku {est meseci.Deluje preventivno kod skleroze i {loga. Ako osoba to nije u~inila, a do udara ipak dodje, treba prvih {est nedelja posle toga piti po tri {olje na dan, slede}e tri nedelje dve, a poslednje nedelje po jednu {olju na dan, i to pola {olje pre, a pola {olje posle jela.
Ako hladan ~aj u{mr~emo u nos, zaustavlja se krvarenje nosa. Imela se smatra najboljim sredstvom za sr~ane tegobe i tegobe u krvotoku. U ovom pogledu pokazala se izvanredno. Ona sadr`i sastojke koji reguli{u krvni pritisak. Kao i glog, imela ni`i krvni pritisak povi{uje, a povi{en sni`ava. Tako se premoreno srce odmara, a prestaju sve nus pojave kod nenormalnog pritiska - valunzi, zujanje u u{ima, vrtoglavica i smetnje sa vidom.
Dnevno uzimanje tri {olje ~aja od imele koju smo potopili u hladnu vodu le~i sve bolesti srca, krvotoka i pritiska.
Za `ene je imela takode vi{estruko korisna jer umanjuje menstrualne tegobe,smanjuje izliv krvi naro~ito kod jakog krvarenja, kao i posle porodjaja. Tegobe vezane za klimaks, aritmija, lupanje srca, valunzi, strah, gu{enje, prolaze od imele.
izvor: www.herbateka.com
info pregled info pregled
Škotski premijer bombardovanje Srbije nazvao "neoprostivom ludošču"
Protest Švedske zbog upada ruskih borbenih aviona
Direktor DKC muž savetnice Tome Nikolića
DRUMSKI RAZBOJNICI ZANEMELI
Britanija preživela škotski referendum 54 odsto protiv otcepljenja
Vaš indeks telesne mase
masa [kg]
visina [cm]

saznajte više »
http://www.pregled.com/rss/vesti.xml Pregled vesti
http://www.pregled.com/rss/nauka.xml Pregled nauka
http://www.pregled.com/rss/zdravlje.xml Pregled zdravlje
 
Pregled.com - Informacioni sistem za praćenje i analizu medija
e-mail: info@pregled.com

© PlumDesign, powered by PlumDesign